Han contestat 75 persones

sisi   86 %
nonosi   12 %
nsnssi   1 %

Sí     No     Ns

Més enquestes