Han contestat 11 persones

sisi   54 %
nonosi   36 %
nsnssi   9 %

Sí     No     Ns

Més enquestes