Han contestat 9 persones

sisi   77 %
nonosi   11 %
nsnssi   11 %

Sí     No     Ns

Més enquestes