Han contestat 7 persones

sisi   85 %
nonosi   0 %
nsnssi   14 %

Sí     No     Ns

Més enquestes