Han contestat 5 persones

sisi   20 %
nonosi   80 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes