Han contestat 4 persones

sisi   25 %
nonosi   75 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes