Han contestat 6 persones

sisi   50 %
nonosi   33 %
nsnssi   16 %

Sí     No     Ns

Més enquestes