Han contestat 32 persones

sisi   75 %
nonosi   25 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes