Han contestat 90 persones

sisi   7 %
nonosi   92 %
nsnssi   0 %

Sí     No     Ns

Més enquestes